ლაბორატორიული ანალიზი

ლაბორატორიული ანალიზი

თქვენი გზამკვლევი მსოფლიო ბაზარზე

ლაბორატორიაში დანერგილია 650-ზე მეტი საანალიზო მეთოდი, მ.შ. ISO, EN, OIV, AOAC სტანდარტების შესაბამისად და 24 საკუთარი მეთოდი.

Card info

აკრედიტაცია

ვრცლად
Card info

პარტნიორები

ვრცლად
eu-logo

EU: ექსპორტი ევროკავშირში. (გზამკვლევი)